Innkalling til årsmøte Nesodden Judoklubb 15. juni 2021, kl 18.30

Nesodden kommune har nå endelig åpnet for arrangementer på inntil 20 personer innendørs, noe som betyr at vi kan avholde årsmøte med fysisk oppmøte i dojoen. Vi tolker det dit hen at vaksinerte kommer i tillegg til dette antallet. Beklageligvis er siste frist for avholdelse av årsmøte satt til 15 juni 2021.

Her kommer innkalling med alle dokumenter til Årsmøte i Nesodden Judoklubb som avholdes tirsdag 15 juni kl. 18.30 i Munkestien Dojo. Det betyr at det ikke er trening denne dagen.

Da vi ikke kan overholde ordinære frister har vi åpnet for at merknader, kommentarer eller nye forslag som skal behandles på årsmøtet, kan sendes meg på e-post eller via skjemaet under, innen mandag 14 juni kl. 12.00.

Behandling av eksisterende og evt. nye forslag skjer på årsmøtet i dojoen, tirsdag 15 juni kl. 18.30.

Det vi fortsatt mangler er et kontrollutvalg med 2 medlemmer og en vara. Det må være ett medlem av hvert kjønn.

Hvis du ikke vet om du passer til akkurat dette, men har andre talenter, kvaliteter og/ eller interesseområder, så er du allikevel hjertelig velkommen til å ta kontakt. Vi trenger alle, også ungdom, som ønsker å bidra i arbeidet for barn, unge og andre aktive i judo/ BJJ på Nesodden.

Tror du at du kan bidra er vi veldig takknemlige for det.

Det vil bli lett bevertning under årsmøtet. Vel møtt.

SAKSLISTE:

 1. Konstituering

Godkjenning av stemmeberettigede (15 år eller eldre i inneværende år)

Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden

Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsberetning 2020

3. Regnskap 2020

4. Forslag:

A. Medlems- og treningsavgift

Kr. 2500,- pr år (01/07- 30/ 06). Styret gis fullmakt til å endre medlems- og treningsavgift senere hvis nødvendig.
Begrunnelse: Lik avgift for alle gjør oversikt over medlemsbetaling og fakturering mye enklere enn dagens system.

B. Styrehonorarer og andre honorarer: For 2020: Leder: 8000,- Nestleder: 3000,- Kasserer: 6000,- Sekretær: 3000,- Aktivt Styremedlem: 2000,- Aktivt varamedlem: 1000,-. Hovedtrener: 2500,-. Styret utnevner ansvarlige for andre oppgaver ved behov, og får mandat til å honorere disse.
Begrunnelse: Ingen endring fra foregående år.

C. Forslag til nye æresmedlemmer i Nesodden Judoklubb: Wibecke H. Jøsang, Thom Hallum og Alexander Lange.
Begrunnelse: Alle har gjort en stor innsats for klubben som trenere, ledere og pådrivere for å fremme judosporten for alle aldersgrupper samt de som har spesielle utfordringer eller funksjonshemminger. De har også på hver sin måte bidratt administrativt slik at klubben har kunnet eksistere.

Æresmedlemmer skal holdes løpende orientert om arbeidet som gjøres i klubben. Dette kan gjøres ved at de informeres på e-post på linje med alle styremedlemmer.

D. Opprinnelig/ original logo/ emblem tas i bruk igjen fra jubileumsåret og fremover.
Begrunnelse: Bevare det opprinnelige og historiske med klubben.

5. Budsjett 2021

6. Organisasjonsplan


7. Valg:

FunksjonÅr 2020/2021Valgtid Status
a. LederThom Hallum2 årPå valg
b. NestlederTommy Steensnæs2 årPå valg
c. StyremedlemOscar Holt-Seeland2 år1 år igjen
d. StyremedlemBjørn Teige2 år1 år igjen
e. StyremedlemMarisa Rasmijn2 år1 år igjen
f. Styremedlem Wibecke H. Jøsang2 årPå valg
g. StyremedlemEllen Solberg2 årPå valg
h. 2 VaramedlemmerSteinar Flaen1 årPå valg
Camilla Staff1 årPå valg
i. Kontrollutvalg (2)1 årPå valg
j. Varamedlem, kontrollutvalg (1)1 årPå valg
k. RevisorAnn-Turi Ford1 årPå valg
l. 2 representanter til NJF (Norges Judoforbund)1 årPå valg
m. 2 representanter til NIR (Nesodden Idrettsråd)1 årPå valg
n. 3 Medlemmer valgkomitéBjørn Solbakken1 årPå valg
Alexander Lange
Lisa Erika Borgersen
Varamedlem:Bjarne Heimdal

Valgkomiteen foreslår:

 • 1    Leder
 • 1   Nestleder
 • 5   Styremedlemmer
 • 2   Vara medlemmer

Styret velger:

 • 1    Kasserer
 • 1    Sekretær
 • 1    Hovedtrener
 • 1    Dojo ansvarlig
 • 1    Vedlikeholds ansvarlig
 • 1    Brannvernansvarlig
 • 1    Ansvarlig for barneidretten
 • 1    Stevnekoordinator
 • 1    Leder og 1 medlem til Arrangementskomité
 • 1    Leder og 1 medlem til komité for Funksjonsnedsatte
 • 1    Leder til Ungdomskomité
 • 1    Leder til Foreldrekomité
 • 1    Materialforvalter

Vi ønsker alle som er interesserte hjertelig velkommen til årsmøtet. Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til judo for å møte opp og man blir ikke valgt inn i styret uten å bli spurt på forhånd eller at man tilbyr seg på årsmøtet. Nesodden Judoklubb trenger så mange som mulig som ønsker å gjøre en innsats i eller utenfor styret. På årsmøtet kan du få vite litt mer om Nesodden judoklubb. På den måten kan vi i fellesskap gå inn for det som er best for barn og voksne og skape et godt miljø i klubben.

Styret anmoder om å møte opp i tide.

Tilhørende dokumenter (sendes på forespørsel):

 • Regnskap 2020 med revisors beretning
 • Årsberetning 2020 (vedlagt)
 • Styrets forslag til budsjett for 2021
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • Valgkomiteens innstilling
 • Styrets innstilling til neste års valgkomite

Med vennlig hilsen styret i Nesodden Judoklubb

Thom Hallum (leder)

Dersom du har innspill til sakslisten eller andre kommentarer kan du bruke skjemaet under for å gi din tilbakemelding til styret.

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere liker dette: