Innkalling til årsmøte 2018, 7. mars

Nesodden, 21.02.2018

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2018

Onsdag 07 mars KL 19.30 I MUNKESTIEN DOJO

SAKSLISTE:

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av stemmeberettigede (=>15 år)
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden
  3. Valg av dirigent, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 1. Årsberetning 2017
 2. Regnskap 2017
 3. Forslag:
  1. Medlems- og treningsavgift beholdes på kr. 2000,- (knøtter og første års nybegynnere) og 2400,- (viderekommende) pr. år. Deles medlemsbetalingen på 2 terminer er prisen kr. 1500,- pr. termin. Forsikring kommer i tillegg. Styret gis fullmakt til å endre medlems- og treningsavgift senere hvis nødvendig.
  2. Styrehonorarer og andre honorarer: For 2017: Leder: 8000,- Nestleder: 3000,- Kasserer: 6000,- Sekretær: 3000,- Aktivt Styremedlem: 2000,- Aktivt varamedlem: 1000,-. Hovedtrener: 2500,-. Styret utnevner ansvarlige for andre oppgaver ved behov, og får mandat til å honorere disse.
 1. Budsjett 2018
 2. Organisasjonsplan
 3. Valg:
  Funksjon År 2018/2019 Valgtid Status
  Leder Thom Hallum 2 år 1 år igjen
  Nestleder Tommy Steensnæs 2 år 1 år igjen
  Styremedlem Oscar Holt-Seeland 2 år På valg
  Styremedlem Bjørn Teige 2 år På valg
  Styremedlem Ronnie Nerdal 2 år På valg
  Styremedlem Wibecke H. Jøsang 2 år 1 år igjen
  Styremedlem Ellen Solberg 2 år På valg
  2 Varamedlemmer Steinar Flaen
  Tamara Merkus
  1 år På valg
  Revisor Ann-Turi Ford 1 år På valg
  2 representanter til NJF (Norges Judoforbund) 1 år På valg
  2 representanter til NIR (Nesodden Idrettsråd) 1 år På valg
  3 Medl. valgkomité Bjørn Solbakken
  Alexander Lange
  Bjarne Heimdal
  1 år På valg
  Varamedlem Marisa Rasmijn 2 år 1 år igjen

Valgkomiteen foreslår:

 1. 1 Leder
 2. 1 Nestleder
 3. 5 Styremedlemmer
 4. 2 Vara medlemmer

Styret velger:

 1. 1 Kasserer
 2. 1 Sekretær
 3. 1 Hovedtrener
 4. 1 Dojo ansvarlig
 5. 1 Vedlikeholds ansvarlig
 6. 1 Brannvernansvarlig
 7. 1 Ansvarlig for barneidretten
 8. 1 Stevnekoordinator
 9. 1 Leder og 1 medlem til Arrangementskomité
 10. 1 Leder og 1 medlem til komité for Funksjonsnedsatte
 11. 1 Leder til Ungdomskomité
 12. 1 Leder til Foreldrekomité
 13. 1 Materialforvalter

Vi ønsker alle som er interesserte hjertelig velkommen til årsmøtet. Det er ikke nødvendig å ha kjennskap til judo for å møte opp og man blir ikke valgt inn i styret uten å bli spurt på forhånd eller at man tilbyr seg på årsmøtet. Nesodden Judoklubb trenger så mange som mulig som ønsker å gjøre en innsats i eller utenfor styret. På årsmøtet kan du få vite litt mer om Nesodden judoklubb. På den måten kan vi i fellesskap gå inn for det som er best for barn og voksne og skape et godt miljø i klubben.

Styret anmoder om å møte opp i tide.

Vedlagt følger følgende dokumenter:

   • Regnskap 2017 med revisors beretning
   • Styrets forslag til budsjett for 2018
   • Styrets forslag til organisasjonsplan
   • Valgkomiteens innstilling
   • Styrets innstilling til neste års valgkomite

Med vennlig hilsen styret i Nesodden Judoklubb

Thom Hallum (leder)

Blogg på WordPress.com.

opp ↑

%d bloggere like this: